CZYSTA ENERGIA

PROSTO Z NATURY

CZYSTA ENERGIA

PROSTO Z NATURY

OBIEKTY

2022 – Zakład Utylizacyjny w Gdańsku
Remont systemu odgazowania kwatery składowania odpadów sektor 800/1 podsektor C.

2022 – Instalacja Komunalna w Czartorii
Budowa instalacji gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania biogazu dla kwater składowania odpadów.

2021 – Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach
Wykonanie instalacji odgazowania kwatery nr 3 – studnie biogazowe, stacja regulacyjno-pomiarowa, odwadniacz.

2021 – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie
Zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej instalacji aktywnego odgazowania kwatery II składowiska odpadów.

2021 – Składowisko Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim
Wykonanie instalacji odgazowania czynnego na kwaterze 1/3 składowiska odpadów.

2021 – Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” w Puszczy Miejskiej
Remont istniejących i wykonanie nowych studni odgazowania składowiska.

2020 – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Mirowie
Dostawa i montaż stacji odsiarczania biogazu.

2020 – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie
Zaprojektowanie i rozbudowa instalacji aktywnego odgazowania w zakresie ułożenia poziomych przewodów gazowych.

2019 – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Mirowie
Wykonanie 26 szt. studni biogazowych wraz z instalacją przesyłową, stacjami zbiorczymi oraz odwadniaczami.

2019 – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
Rozbudowa instalacji odgazowania składowiska wraz z dostawą stacji biogazu.

2018 – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Suchym Lesie
Wykonanie 39 szt. studni biogazowych wraz z instalacją przesyłową i stacjami zbiorczymi.

2018 – Składowisko odpadów w Szprotawie
Wykonanie 4 szt. studni biogazowych wraz z dostawą i montażem pochodni pasywnych.

2016 – Zakład Utylizacyjny w Gdańsku
Rozbudowa systemu odgazowania kwatery 800/1 oraz 800/2

2015 – Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Słajsinie
Instalacja odgazowania eksploatowanej kwatery wraz z dostawą stacji ssaw z pochodnią dachową.

2015- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie
Wykonanie instalacji odgazowującej kwaterę l wraz z jednostką kogeneracyjną.

2015 – RCZiUO w Kędzierzynie Koźlu
Instalacja odgazowania wraz z energetycznym wykorzystaniem biogazu.

2014 – Składowisko odpadów w Sulnówku
Budowa aktywnego systemu odgazowania kwater składowiska odpadów z dostawą jednostki mikrokogeneracyjnej.

2014 – Składowisko odpadów w Domaszkowicach
Budowa aktywnego systemu odgazowania kwater składowiska odpadów z dostawą jednostki mikrokogeneracyjnej.

2014 – Składowisko odpadów w Porzeczu
Wykonanie 21 szt. studni biogazowych.

2013 – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze
Wykonanie sieci odgazowania czynnego wraz ze stacją zbiorczą biogazu, stacją ssąco-tłoczącą oraz pochodnią.

2013 – Zakład Gospodarki Odpadami w Witaszyczkach
Budowa instalacji odgazowania.

2013 – Składowisko odpadów w m. Świerże Górne
Instalacja odgazowująca składowisko odpadów komunalnych.

2013 – Składowisko odpadów w Ostrowie Wlkp.
Wykonanie instalacji odgazowania.

2012 – Składowisko odpadów w Tczewie
Wykonanie instalacji odgazowania.

2010 – Zakład Gospodarki Komunalnej w Gogolinie
dostawa i montaż 2 szt. pochodni indywidualnych do utylizacji biogazu

2011 – Składowisko Odpadów w Skrzypiowie
dostawa i montaż 1 szt. pochodni indywidualnych do utylizacji biogazu

2011 – Składowisko Odpadów w Poznaniu – Suchy Las
budowa 31 studni biogazowych

2011 – Składowisko Odpadów w Trzemesznie
dostawa i montaż 4 szt. pochodni indywidualnych do utylizacji biogazu

2011 – Składowisko Odpadów w Jaworze
dostawa i montaż 5 szt. pochodni indywidualnych do utylizacji biogazu wraz z wykonaniem sieci odgazowującej

2010r. Składowisko Odpadów Rybnik – Foleko Sp. z o.o.
Kompletna instalacja odgazowania składowiska wraz z urządzeniami.

2010r. Składowisko Odpadów Łubna – Hedeselskabet
Wykonanie 20 nowych studni biogazowych

2010r. Składowisko odpadów w Zabrzu – Ronenberger Sp. z o.o.t
Kompletna instalacja odgazowania składowiska wraz z urządzeniami

2009r. Składowisko odpadów Sosnowiec – Hedeselskabet
Wykonanie 25 nowych studni biogazowych

2009r. – Składowisko Łubna – Hedeselskabet
Wykonanie 35 studni biogazowych

2009r. Składowisko odpadów Gdańsk – Hydrobudowa SA
Wykonanie 97studni biogazowych

2008r. Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach
Budowa instalacji odgazowania II komory Składowiska – studnie biogazowe, rurociągi przesyłowe, stacja zbiorcza, nawodnienie składowiska.

2008r. Składowisko Odpadów w Frankach k/Krośniewic – Energia 3000 Sp. z o.o.
Budowa instalacji odgazowania składowiska – studnie biogazowe, rurociągi, odwadniacze

2008r. Składowisko Odpadów w Kozodrzy – Polenergia SA
Wykonanie studni biogazowych wraz z rurociągami przesyłowymi, montaż stacji zbiorczej i podłączenie do istniejącego systemu.

2008r. Składowisko Odpadów Łubna – Hedeselskabet Sp. z o.o.
Wykonanie studni biogazowych na składowisku Łubna k/Góry Kalwarii.

2007r. Składowisko Odpadów w Łężycy – Eko Dolina Łężyca Sp. z o.o.
Budowa instalacji biogazowej na nowej kwaterze składowiska w Łężycy wraz z podłączeniem i modernizacją istniejącej stacji zbiorczej.

2007r. Składowisko Odpadów w Wołominie – UM Wołomin
Budowa instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych wraz z dostawą i montażem stacji ssaw i pochodni.

2007r. Składowisko Odpadów w Toruniu – Biogaz Inwestor Sp. z o.o. Toruń
Budowa instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych w Toruniu.

2007r. Składowisko Odpadów w Tarnowie – Energetyka Dwory S.A.
Naprawa źle wykonanego ujęcia biogazu.

2006r. Składowisko Odpadów Łubna – Hedeselskabet
Wykonanie 32 studni biogazowych i sieci rurociągów przesyłowych.

2006r. Składowisko Odpadów Tychy Urbanowice – MASTER Sp. z o.o.
Wykonanie ujęcia biogazu wraz ze studniami i dostawą urządzeń.

2006r. Składowisko Zabrze – MOSiR Zabrze
Wykonanie studni biogazowych na starej kwaterze.

2005r. Lublin – Składowisko Odpadów Rokitno
Budowa ujęcia biogazu.

2005r. Poznań – Wysypisko Odpadów Komunalnych m. Poznania
Budowa ujęcia biogazu i podłączenie do istniejącej elektrowni biogazowej.

2005r. Kozodrza – Dobra energia S.C.
Budowa ujęcia biogazu oraz elektrowni wraz z obiektami towarzyszącymi.

2005r. Kraków – BUDIMEX DROMEX S.A.
Wykonanie 32 studni biogazowych na składowisku odpadów Kraków-Barycz.

2004r. Olsztyn – Hedeselskabet
Remont instalacji ujęcia biogazu.

2003r. Gliwice – Zakład Budżetowy Gminy Gliwice
Budowa ujęcia biogazu i podłączenie instalacji do agregatów prądotwórczych – nowe składowisko.

2003r. Kielce – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Budowa ujęcia biogazu oraz elektrowni wraz z obiektami towarzyszącym.

2003r. Poznań – Pharmgas Sp. z o.o.
Wiercenie i wykonanie studni biogazowych.

2001r. Warszawa – Hydrobiowat S.C.
Budowa ujęcia biogazu i uruchomienie elektrowni.

2000r. Gliwice – Zakład Budżetowy Gminy Gliwice
Budowa ujęcia biogazu i podłączenie instalacji do agregatów prądotwórczych – stare składowisko.

1999r. Świnoujście – EKOBIOGAZ S.C.
Budowa ujęcia biogazu.

1997r. Szczecin-Ecoenergia S.C.
Budowa instalacji biogazowej i elektrowni wraz z obiektami towarzyszącymi