CZYSTA ENERGIA

PROSTO Z NATURY

CZYSTA ENERGIA

PROSTO Z NATURY

O FIRMIE

Okres wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i stawiane przez nią wymogi odnośnie ochrony środowiska przyczyniły się do powstania firmy Ekowat celem intensyfikacji działań związanych z gospodarką odpadami. Nasza firma działająca na terenie całego kraju, poszczycić się może dużym doświadczeniem w dziedzinie odgazowania składowisk odpadów wraz z zagospodarowaniem pozyskanego biogazu.

Od 1997 roku przez 20 lat eksploatowaliśmy, wybudowaną przez siebie, instalację odgazowującą wraz z elektrownią na składowisku odpadów w Szczecinie, osiągając przy tym doskonałe efekty ekologiczne jak i ekonomiczne. W 2012 r. wybudowaliśmy kolejną własną elektrownię biogazową. Instalacja o mocy elektrycznej 876 kW znajduje się w Koninie i liczy ponad 150 studni odgazowujących. Na początku działalności pod patronatem firmy wybudowane zostały podobne obiekty na składowiskach w Pruszkowie k/Warszawy oraz w Świnoujściu. W 2002 roku wykonaliśmy instalację biogazową na składowisku odpadów w Gliwicach. Inwestor – Zakład Budżetowy Gminy Gliwice powierzył nam również nadzór nad całą inwestycją oraz uruchomienie i szkolenie personelu obsługi elektrowni biogazowej. Od tamtej pory zrealizowaliśmy, z pełnym sukcesem, szereg tego typu inwestycji.

W ramach agendy 21, w naszej firmie organizowane było, przez WFOŚiGW w Szczecinie, szkolenie przedstawicieli gmin województwa zachodniopomorskiego, co jest potwierdzeniem fachowości i wiedzy właścicieli firmy. Wśród wielu pozytywnych opinii na temat budowanych instalacji jest również opinia ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia Audytorów Energetycznych oraz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii w której to autorzy, we wnioskach końcowych, uważają: „… zastosowane rozwiązania powinny stanowić wzór do naśladowania przy projektowaniu kolejnych instalacji odgazowania innych składowisk”.

Firma Ekowat dysponuje olbrzymim doświadczeniem oraz wiedzą merytoryczną, jak i odpowiednim parkiem maszynowym pozwalającym na wykonanie wszystkich robót związanych z odgazowaniem składowiska odpadów i budową obiektów do dalszego przetworzenia gazu wysypiskowego w energię elektryczną, cieplną lub skojarzoną.

W 2006 roku firma zmieniła status ze spółki cywilnej na spółkę jawną i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Spółek pod nr 0000250909.