CZYSTA ENERGIA

PROSTO Z NATURY

CZYSTA ENERGIA

PROSTO Z NATURY

O FIRMIE

EKOWAT SP.J. powstał na bazie wszystkich wspólników spółki cywilnej ECOENERGIA S.C. Zbliżający się dużymi krokami czas wstąpienia Polski do Unii Europejskiej…

TECHNOLOGIE

Odpady składowane na wysypisku są mieszaniną materiałów organicznych i nieorganicznych o różnej wilgotności. Jeżeli zostaną stworzone odpowiednie warunki składowania…

OBIEKTY

Składowisko Odpadów Rybnik – Foleko Sp. z o.o. – Kompletna instalacja odgazowania składowiska wraz z urządzeniami.
Składowisko Odpadów Łubna – Hedeselskabet…

EKOWAT SP.J.
Budowa elektrowni biogazowych

Okres wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i stawiane przez nią wymogi odnośnie ochrony środowiska przyczyniły się do powstania firmy Ekowat celem intensyfikacji działań związanych z gospodarką odpadami. Nasza firma działająca na terenie całego kraju, poszczycić się może dużym doświadczeniem w dziedzinie odgazowania składowisk odpadów wraz z zagospodarowaniem pozyskanego biogazu.

Firma Ekowat dysponuje olbrzymim doświadczeniem oraz wiedzą merytoryczną, jak i odpowiednim parkiem maszynowym pozwalającym na wykonanie wszystkich robót związanych z odgazowaniem składowiska odpadów i budową obiektów do dalszego przetworzenia gazu wysypiskowego w energię elektryczną, cieplną lub skojarzoną.

W 2006 roku firma zmieniła status ze spółki cywilnej na spółkę jawną i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Spółek pod nr 0000250909.