obiekty
 • 1010 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Gogolinie
  dostawa i montaż 2 szt. pochodni indywidualnych do utylizacji biogazu
 • 2011 - Składowisko Odpadów w Skrzypiowie
  dostawa i montaż 1 szt. pochodni indywidualnych do utylizacji biogazu
 • 2011 - Składowisko Odpadów w Poznaniu - Suchy Las
  budowa 31 studni biogazowych >
 • 2011 - Składowisko Odpadów w Trzemesznie
  dostawa i montaż 4 szt. pochodni indywidualnych do utylizacji biogazu
 • 2011 - Składowisko Odpadów w Jaworze
  dostawa i montaż 5 szt. pochodni indywidualnych do utylizacji biogazu wraz z wykonaniem sieci odgazowującej
 • 2010r. Składowisko Odpadów Rybnik - Foleko Sp. z o.o.
  Kompletna instalacja odgazowania składowiska wraz z urządzeniami.
 • 2010r. Składowisko Odpadów Łubna - Hedeselskabet
  Wykonanie 20 nowych studni biogazowych
 • 2010r. Składowisko odpadów w Zabrzu - Ronenberger Sp. z o.o.t
  Kompletna instalacja odgazowania składowiska wraz z urządzeniami
 • 2009r. Składowisko odpadów Sosnowiec - Hedeselskabet
  Wykonanie 25 nowych studni biogazowych
 • 2009r. - Składowisko Łubna - Hedeselskabet
  Wykonanie 35 studni biogazowych
 • 2009r. Składowisko odpadów Gdańsk - Hydrobudowa SA
  Wykonanie 97studni biogazowych
 • 2008r. Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach
  Budowa instalacji odgazowania II komory Składowiska - studnie biogazowe, rurociągi przesyłowe, stacja zbiorcza, nawodnienie składowiska.
 • 2008r. Składowisko Odpadów w Frankach k/Krośniewic - Energia 3000 Sp. z o.o.
  Budowa instalacji odgazowania składowiska - studnie biogazowe, rurociągi, odwadniacze
 • 2008r. Składowisko Odpadów w Kozodrzy - Polenergia SA
  Wykonanie studni biogazowych wraz z rurociągami przesyłowymi, montaż stacji zbiorczej i podłączenie do istniejącego systemu.
 • 2008r. Składowisko Odpadów Łubna - Hedeselskabet Sp. z o.o.
  Wykonanie studni biogazowych na składowisku Łubna k/Góry Kalwarii.
 • 2007r. Składowisko Odpadów w Łężycy - Eko Dolina Łężyca Sp. z o.o.
  Budowa instalacji biogazowej na nowej kwaterze składowiska w Łężycy wraz z podłączeniem i modernizacją istniejącej stacji zbiorczej.
 • 2007r. Składowisko Odpadów w Wołominie - UM Wołomin
  Budowa instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych wraz z dostawą i montażem stacji ssaw i pochodni.
 • 2007r. Składowisko Odpadów w Toruniu - Biogaz Inwestor Sp. z o.o. Toruń
  Budowa instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych w Toruniu.
 • 2007r. Składowisko Odpadów w Tarnowie - Energetyka Dwory S.A.
  Naprawa źle wykonanego ujęcia biogazu.
 • 2006r. Składowisko Odpadów Łubna - Hedeselskabet
  Wykonanie 32 studni biogazowych i sieci rurociągów przesyłowych.
 • 2006r. Składowisko Odpadów Tychy Urbanowice - MASTER Sp. z o.o.
  Wykonanie ujęcia biogazu wraz ze studniami i dostawą urządzeń.
 • 2006r. Składowisko Zabrze - MOSiR Zabrze
  Wykonanie studni biogazowych na starej kwaterze.
 • 2005r. Lublin - Składowisko Odpadów Rokitno
  Budowa ujęcia biogazu.
 • 2005r. Poznań - Wysypisko Odpadów Komunalnych m. Poznania
  Budowa ujęcia biogazu i podłączenie do istniejącej elektrowni biogazowej.
 • 2005r. Kozodrza - Dobra energia S.C.
  Budowa ujęcia biogazu oraz elektrowni wraz z obiektami towarzyszącymi.
 • 2005r. Kraków - BUDIMEX DROMEX S.A.
  Wykonanie 32 studni biogazowych na składowisku odpadów Kraków-Barycz.
 • 2004r. Olsztyn - Hedeselskabet
  Remont instalacji ujęcia biogazu.
 • 2003r. Gliwice - Zakład Budżetowy Gminy Gliwice
  Budowa ujęcia biogazu i podłączenie instalacji do agregatów prądotwórczych - nowe składowisko.
 • 2003r. Kielce - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
  Budowa ujęcia biogazu oraz elektrowni wraz z obiektami towarzyszącym.
 • 2003r. Poznań - Pharmgas Sp. z o.o.
  Wiercenie i wykonanie studni biogazowych.
 • 2001r. Warszawa - Hydrobiowat S.C.
  Budowa ujęcia biogazu i uruchomienie elektrowni.
 • 2000r. Gliwice - Zakład Budżetowy Gminy Gliwice
  Budowa ujęcia biogazu i podłączenie instalacji do agregatów prądotwórczych - stare składowisko.
 • 1999r. Świnoujście - EKOBIOGAZ S.C.
  Budowa ujęcia biogazu.
 • 1997r. Szczecin-Ecoenergia S.C.
  Budowa instalacji biogazowej i elektrowni wraz z obiektami towarzyszącymi

design by: KMPROJEKT