o_firmie

EKOWAT SP.J. powstał na bazie wszystkich wspólników spółki cywilnej ECOENERGIA S.C. Okres wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i stawiane przez nią wymogi odnośnie ochrony środowiska przyczyniły się do powstania firmy celem intensyfikacji działań związanych z gospodarką odpadami.

Firma ECOENERGIA S.C. działająca na terenie kraju, poszczycić się może dużym doświadczeniem w dziedzinie odgazowania składowisk odpadów wraz z zagospodarowaniem pozyskanego biogazu. Od 1997 roku eksploatuje wybudowaną przez siebie, instalację odgazowującą wraz z elektrownią na składowisku odpadów w Szczecinie, osiągając doskonałe efekty ekologiczne jak i ekonomiczne. Pod patronatem firmy wybudowane zostały podobne obiekty na składowiskach w Pruszkowie k/Warszawy oraz w Świnoujściu. W ramach agendy 21 w firmie ECOENERGIA S.C., organizowane było, przez WFOŚiGW w Szczecinie, szkolenie przedstawicieli gmin województwa zachodniopomorskiego, co jest potwierdzeniem fachowości i wiedzy właścicieli firmy. Wśród wielu pozytywnych opinii na temat budowanych instalacji jest również opinia ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia Audytorów Energetycznych oraz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii w której to autorzy, we wnioskach końcowych, uważają: "... zastosowane rozwiązania powinny stanowić wzór do naśladowania przy projektowaniu kolejnych instalacji odgazowania innych składowisk".

W związku z powyższym EKOWAT SP.J. dysponuje olbrzymim doświadczeniem oraz wiedzą merytoryczną, jak i nowoczesnym parkiem maszynowym pozwalającym na wykonanie wszystkich robót związanych z odgazowaniem składowiska odpadów i budową obiektów do dalszego przetworzenia gazu wysypiskowego w energię elektryczną, cieplną lub skojarzoną. W 2002 roku wykonaliśmy instalację biogazową na składowisku odpadów w Gliwicach. Inwestor Zakład Budżetowy Gminy Gliwice powierzył nam również nadzór nad całą inwestycją oraz uruchomienie i szkolenie personelu obsługi elektrowni biogazowej. Od tamtej pory zrealizowaliśmy, z pełnym sukcesem, szereg tego typu inwestycji.

W 2006 roku firma zmieniła status ze spółki cywilnej na spółkę jawną i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Spółek pod NR KRS 0000250909.

W 2011 Ekowat uruchomił kolejną swoją elektrownię na składowisku odpadów w Niedźwiedziu k/Wąbrzeźna. Instalacja składa się z 70 studni biogazowych, 12900 mb rurociągów, stacji ssaw oraz dwóch zespołów kogeneracyjnych o mocy 177kW każdy. Dostawcą kogeneracji jest firma TEDOM.

design by: KMPROJEKT