Jako generalny wykonawca na zlecenie Mobilny Gaz Sp. z o.o. realizujemy budowy całego systemu odgazowania składowiska w Starogardzie Gdańskim oraz w Ostrowie Wielkopolskim.

Na zlecenie LB Gaz Sp. z o.o. realizujemy budowę całego systemu odgazowania składowiska w Tczewie.

Na zlecenie SKANSKA realizujemy instalację odgazowania na składowisku Nowy Dwór k/Chojnic

Uruchomione zostały kolejne własne inwestycje a mianowicie elektrownia biogazowa w Niedźwiedziu k/Wąbrzeźna o mocy 350kW oraz elektrownia biogazowa na składowisku odpadów w Koninie o mocy 407kW. Obie elektrownie pracują pełną mocą i obecnie przygotowywany jest plan rozbudowy obu obiektów o kolejne moduły kogeneracyjne.

EKOWAT SP.J. powstał na bazie wszystkich wspólników spółki cywilnej ECOENERGIA S.C. Zbliżający się dużymi krokami czas wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i stawiane przez nią wymogi odnośnie ochrony środowiska przyczyniły się do powstania firmy ...

Odpady składowane na wysypisku są mieszaniną materiałów organicznych i nieorganicznych o różnej wilgotności. Jeżeli zostaną stworzone odpowiednie warunki składowania, tj. ugniatanie i szybkie przykrycie następną warstwą odpadów lub ziemi przesypowej ...

Składowisko Odpadów Rybnik - Foleko Sp. z o.o. - Kompletna instalacja odgazowania składowiska wraz z urządzeniami.
Składowisko Odpadów Łubna - Hedeselskabet - Wykonanie 20 nowych studni biogazowych

Więcej Więcej Więcej

EKOWAT SP.J.
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44
73-150 ŁOBEZ
TEL./FAX (91) 397 54 23
E-mail: ekowatsc@sz.home.pl

Kontakt bezpośredni:
Adam Kamiński: +48 602 254 722
Artur Barański: +48 602 787 071

design by: KMPROJEKT